Teikiamos paslaugos » Topografinės nuotraukos

Topografinių planų rengimas atliekamas prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane įprastai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai derinami su visomis inžinerinius tinklus sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėjė koordinačių LKS94 sistemoje. Topografiniai planai rengiami iš topografinių nuotraukų. Galima topografiniuose planuose nurodyti žemės sklypų ribas.